Zabezpieczenie majątku firmy

Kompleksowe ubezpieczenie mienia Twojej firmy, które tworzysz sam

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, do którego ubezpieczony posiada tytuł prawny, i/lub odpowiedzialność cywilna ubezpieczanego podmiotu.

 • W zależności od zakresu wybranego przez klienta umowa ubezpieczenia może obejmować następujące ryzyka:
 • pożaru i innych zdarzeń losowych – budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, wartości pieniężne, mienie pracownicze, mienie osób trzecich,
 • kradzieży z włamaniem i rozboju – maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, wartości pieniężne, mienie pracownicze, mienie osób trzecich,
 • sprzęt elektroniczny – stacjonarny sprzęt elektroniczny, przenośny sprzęt elektroniczny,
 • odpowiedzialność cywilna – ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub szkody w mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej we wniosko-polisie oraz z użytkowaniem mienia.

Ochrona w ramach każdego z wymienionych ryzyk może zostać rozszerzona o 42 klauzule, które pozwolą dopasować zakres ochrony do każdej skali i rodzaju działalności. Sumy ubezpieczenia deklaruje ubezpieczający we wniosko-polisie, oddzielnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia.

Dlaczego warto?

 • sam decydujesz o wyborze ryzyk,
 • masz 42 klauzule dodatkowe do wyboru – 25 klauzul majątkowych oraz 17 klauzul dopasowanych do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozwoli Ci na ochronę w zakresie, jakiego oczekujesz. Znajdziesz tutaj również klauzule brokerskie takie jak ubezpieczenie od kradzieży zwykłej czy sprzeniewierzenia pracowniczego,
 • pokrywamy także koszty, na jakie możesz być narażony po powstałej szkodzie. Są to m.in. koszty poszukiwania przyczyn szkody, uprzątnięcia, utylizacji, niezbędnej obrony sądowej, powołania rzeczoznawców oraz te powstałe wskutek zmniejszenia rozmiaru szkody czy napraw prowizorycznych,
 • ubezpieczamy telefony i nie wymagamy wykazu sprzętu. W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego możesz ubezpieczyć również telefony komórkowe czy aparaty fotograficzne. Nie stawiamy Ci wymogu wieku sprzętu – każde urządzenie ubezpieczymy w wartości odtworzeniowej. Nie wymagamy od Ciebie również wykazu sprzętu, jeżeli ubezpieczasz cały sprzęt elektroniczny,
 • ułatwienia przy zaciąganiu kredytów. Łatwiej Ci będzie starać się o kredyt na Twoją firmę. Ubezpieczenie dopasowane jest do oczekiwań banków (dedykowana bezpłatna klauzula),
 • możesz ubezpieczyć nieruchomości, nawet jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą. W ramach tego pakietu możesz również ubezpieczyć

Napisz do nas

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie będą przetwarzane.

Lextrim ©2023
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies.

Search